Är staking framtiden inom blockchain?

Den som arbetar inom blockchain-sektorn kommer oundvikligen ha någon koppling till Ethereum-blockkedjan. Den är för närvarande näst största kryptovalutan sett till marknadsvärdet och har en stor efterfråga på grund av decentraliserad finansiering (DeFi). Förutom den frekventa användningen av blockkedjan väntas även en av de största uppdateringarna. Förutom förbättrad skalbarhet kommer det förändras till ett Proof-of-Stake (PoS) nätverk, vilket ersätter dagens Proof-of-Work (PoW) konsensusalgoritmen.

Proof-of-Work – fortfarande status quo?

Proof-of-Work är förmodligen den mest kända konsensusalgoritmen i världen. Bitcoin som är den första kryptovalutan lanserades 2009 och är byggt med PoW. En annan populär kryptovaluta som också använder Proof-of-Work är Monero (XMR) och i kombination med deras anonyma funktioner för transaktioner är detta en bra mix för vissa användningsfall.

Men vilka är fördelarna med Proof-of-Work? I grund och botten är PoW en algoritm för validering av transaktioner i nätverket och den verkliga anledningen till att blockchain bär sitt namn. I ett blockchain-nätverk finns det inga centrala enheter som banker som utför och validerar transaktioner. Det innebär dock också att nätverket måste ta hand om funktionen att bekräfta transaktioner.

Det är här PoW kommer i spel, eftersom miners måste lösa matematiska ekvationer som innehåller värdet på det tidigare blocket, även kallad nonce. Så snart en miner framgångsrikt slutför ett block – ska informationen delas på nätverket och finna konsensus bland andra miners. Noncen gör det också möjligt att identifiera block som har manipulerats av utomstående aktörer. 

Proof-of-Work och den tillhörande mining har dock några begränsningar. Det krävs mycket datorkraft för att försöka lösa de matematiska ekvationerna. Svårighetsgraden ökar gradvis, vilket medför konstant uppgradering av hårdvara för att hålla sig relevant. Av denna anledning blir mining centrerat runt några få stora marknadsaktörer som erbjuder mining eller mining-pools. Dessutom strider mining mot principen om miljöskydd och hållbara investeringar

Varför Proof-of-Stake kan vara framtiden

En lösning för de befintliga utmaningarna med PoW kan vara Proof-of-Stake. Som namnet antyder måste investerare inneha en andel av tillgången. Med staking behöver investeraren bara hålla mynten i en kompatibel plånbok. 

Till skillnad från mining är deltagarna inte i direkt konkurrens, snarare beviljas staking rättigheterna baserade på den egna investeringen. Den som innehar en procent av totala utbudet av mynten har också rätt till en procent av blocken. 

Av denna anledning har så kallade staking pools redan skapats, där enskilda investerare kan öka sina chanser genom att kombinera sina mynt med andras för att öka sannolikheten. Att kontribuera till en pool anses dock som en sorts av centralisering, så det måste direkt visas om det är till någon fördel.

Ännu viktigare är hållbarheten med PoS jämfört med PoW. Istället för att regelbundet behöva uppgradera hårdvara kan investerare bara köpa kryptovalutor och enkelt bidra i en pool eller förvara dem i en privat plånbok. Belöningarna från att hålla kryptovalutan kan ses som en passiv inkomst, jämförbar med en räntebetalning och regelbundet sätts in på ditt eget konto.

En annan viktig funktion hos en blockkedja med Proof-of-Stake är “sharding” möjligheterna. Det betyder att blockkedjorna kan hantera valfritt antal underkedjor, där en konsensus kan existera mellan kedjorna. På detta sätt kan moderna blockkedjor vara skalbara och definiera en ny standard. 

PoS eller PoW – Experterna är inte eniga

Deltagarna i ett PoS-system behöver inte ta in någon datorkraft. Snarare beror antalet tilldelade block till stor del på antalet mynt investeraren äger. Således kan en ändring från PoW till PoS ge följande fördelar:

  • Skapar ett säkert nätverk där en 51%-attack inte längre är ekonomiskt hållbart. 
  • Energibesparingar genom eliminering av dyr och energikrävande hårdvara.

Dessutom måste investerarna själva köpa kryptovalutan om de vill delta med staking. Endast de som bidrar med insatsen får delta i konsensusmekanismen. Om en av validerarna skapar ett ogiltligt block kan andra validerare rapportera detta och det medför att personen riskerar att förlora hela eller delar av sitt egna insatta kapital. För att motverka falska anklagelser riskerar även den som försöker göra falska anklagelser vara opålitlig och utesluts.

Dock bör centraliseringen av nätverk ifrågasättas mer kritiskt, på grund av möjligheten att ha en stor inverkan på nätverket med mycket pengar har många staking pools redan formats. En lägsta investeringsgräns finns också för de flesta nätverk. Att köpa Ethereum krävs ett  minimum på 32 ETH, vilket motsvarar cirka 20,000 dollar. 

Långsiktig förändring talar för Proof-of-Stake

Kryptovalutor och blockkedjor kommer att förändras avsevärt under de kommande åren. Konkreta användningsfall etablerar sig på marknaden och nätverken förväntas ha bättre latens och hantera fler transaktioner per sekund. Storskalig anpassning är bara tänkbar om blockchain kan uppfylla kraven i dagens system. Det är här PoS-konsensusalgoritmen är intressant av flera skäl. Proof-of-Stake är snabbare och ett steg i rätt riktning. Dessutom är staking redan en integrerad del av DeFi och är en av de snabbaste växande marknader i finanssektorn. En fortsatt ökad efterfråga på PoS kommer medföra att Proof-of-Work försvinner in i bakgrunden.