Vad kostar det att laga bilglas?

byte av framruta
Att byta framruta kan bli dyrt om man har 35 av skadekostnaden i självrisk

Att man får stenskott lite då och då hör billivet till. Ovanligare är det dock att man behöver byta en hel bilruta. Men vad kosta det att byta bilglas och laga stenskott egentligen. Givet att du har minst halvförsäkring på din bil så är det försäkringsbolaget som ersätter glasskador. Det man själv behöver betala är således självrisken för glassmomentet. Nedan sammanställning av självrisker är hämtat från bilglasportalen hitta-bilglasmästare. Som du ser så skiljer det inte mycket vid lagnign av stenskott. Men vid byte av bilruta kan det skilja mer, i synnerhet om man har en dyr framruta med exempelvis värmeslingor i. Då kan det skilja mycket beroende på om man behöver betala en fast självrisk på 1500 kr eller 35 % av kostnaden.

Glasskadesjälvrisker

Försäkringsbolag Glassjälvrisk
Trygg Hansa 1500 kr vid byte eller 100 kr vid stenskott/lagning
If 1500 kr vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Folksam 1500 kr vid byte eller 0 kr vid stenskott/lagning
Dina Försäkringar Mellan 5% och 100% av basbeloppet vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Watercircles 35 % av kostnaden (lägst 1 500 kr) vid byte eller 0 kr vid stenskott/lagning
Vardia 1500 kr vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Gjensidige 1500 kr vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Moderna 35 % av kostnaden (lägst 1 000 kr) vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Aktsam 1800 kr vid byte eller 100 kr vid stenskott/lagning
Länsförsäkringar 35 % av kostnaden (lägst 1 000 kr) vid byte eller 200 kr vid stenskott/lagning
Volvia 1600 kr vid byte eller 100 kr vid stenskott/lagning